Registruotiems vartotojams

Straipsniai

Lietuvos ekologija

Docentė Violeta Vincevičienė – Aplinkos inžinerijos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, Šiaurės šalių hidrologų asociacijos bei Niujorko mokslų akademijos narė, mokslinio presti

Seni laužai užtvindo šalį?

JAV va ldžia paskelbė nauja s griežtas automobilių išmetamųjų dujų bei sieros kiekio benzine normas.

Saulės energija, resursai ir panaudojimas

Saulės energija – galingas branduolinis reaktorius, kuriame vandenilis nuolat virsta heliu. Šio virsmo metu į kosmosą išspinduliuojama didelis kiekis energijos, kurios dalis pasiekia žemę.

Europos Parlamentas ragina rinkos priemonėmis mažinti taršą

Europos Parlamento patvirtintoje ataskaitoje raginama sukurti naujus ekonominės pažangos bei gerovės rodiklius, plėsti prekybos taršos leidimais sritį, taikyti mokesčių lengvatas ekologiškiem

Kad aplinkos apsauga nebūtų rezistencinė veikla

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus vardinę aplinkosaugos premiją šiemet skyrė Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto direktoriui profesoriui Jurgiui Ka

Dviratininkai prašosi dėmesio

Keliasdešimt įvairiausio amžiaus dviratininkų iš lėto traukia gatve, priversdami automobilių vairuotojus pristabdyti, o praeivius - smalsiai gręžiotis.

Plečiasi aplinkosaugos verslas

Aplinkosauga, ekologija, atliekų tvarkymas, - daugiau kaip prieš 10 metų tokių žodžių daug kas iš viso nebuvo girdėjęs.

Pirmenybė – gamtos apsaugai

Kokias svarbiausias pasaulio problemas mato jauni žmonės, būsimieji pasaulio lyderiai?

Valstybėms - grasinimai, gamintojams - prievolė

Europos Komisija (EK) paske lbė planuojanti paspartinti saugesnių, ekologiškesnių ir pažangesnių automobilių gamybą.

Aplinkosaugininkai gali pasikliauti tik lemtimi

Aplinkos apsaugos kontrolės į statymas aplinkosaugininkus įpareigoja gavus informaciją imtis visų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias pažeidimui arba jis išaiškintas, tačiau darbuotojams n

Švedai „pamišę“ dėl aplinkosaugos

Stokholmo uosto administracijos atstovė, pagrindinė konsultantė ekologijos klausimais Gun Rudeberg sako, jog šiame mieste net nėra gamtosaugos politikos, nes tai visiems savaime suprantamas ir b

Planuojamas pakuotės užstatas sujudino interesus

Si ūloma įvesti pri valomą vienkartinių pakuočių užstatą už bet kokių gėrimų tarą – plastikinių, stiklinių ir metalinių. Naujoji sistema esą pagerintų atliekų surinkimą.

Europos Komisija palankiai vertina galutinį direktyvos dėl oro kokybės priėmimą

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad priimta direktyva dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje. Priimtoji direktyva nedaug skiriasi nuo 2005 m.

Nori namo? Statyk is šiaudų!

Šiaudinis namas. Neįprastai skamba, tiesa?

Neapolio apokalipsė

„Mamm a mi a, na ir kas gi sugalvojo šią komandiruotę… Dabar, į Neapolį, kai ten vyksta tokie dalykai! Dieve, argi tai juokas – šarvuočiai vietoj traktorių! O dvokas!

Sprendimas: http://www.patikimi.lt